Tema fra gruver

Tema fra gruver
Gjennom sin karriere har Ibáñez med ujevne mellomrom kommet tilbake til motiver fra gruvene. Dette er fordi hans hjemby, Oruro, ble grunnlagt pga. metallene som ble funnet i fjellene omkring. Han fikk anledning til å bli med ned i sjaktene og male derfra, ikke minst menneskene som tilbrakte mesteparten av sitt liv i gruvegangene.
   
 Gruveby
Olje på masonitt
(1972) 55×66 cm.
 Utgang II
Blandet medium på lerret
(2005) 54×65 cm.
   
 Heis
Olje på lerret
(2007) 80×30 cm.
 Min venn av karbid og metall
Olje på lerret
(2005) 68×81 cm.
   
 Gruveåpning og leir
Blandet medium på masonitt
(2005) 61×81 cm.
 Gruvegang
Olje på lerret
(1976) 65×85 cm.
 Smelteovn I
Olje på lerret
(2007) 65×80 cm.
 Dypets kraft
Olje på lerret
(2007) 64×92 cm.
   
Skriket fra fjellet
Ole på lerret
(2006) 65×80 cm.
 Sjakt
Olje på lerret
(2008) 65×80 cm.
   
 Smelteovn II
Olje på lerret
(2008) 65×80 cm.
 Labyrint I
Olje på lerret
(2007) 64×92 cm
 Idolet kommer tilbake
Olje på lerret
(2006) 65×80 cm.